Zwolniło się ostatnie miejsce do dr Barbary Blicharczyk na 17 listopada na zabie…